Εμπορικά Κτίρια

Το KNX είναι το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο και ταιριάζει για χρήση σε κάθε τομέα εφαρμογής.

Principles of KNX

Το KNX είναι Διαχείριση Ενέργειας

 • Παρακολούθηση Μέγιστη ς Ζήτηση ς
 • Α νίχνευση Ρ εύματος
 • Παρακολούθηση Δ ικτύου
 • Περικοπή Φορτίου
 • Μετρήσεις
 • Καταγραφή ενέργειας μέσω παλμών
 • Καταγραφή δεδομένων
 • Ο πτικοποίηση

eHome
 

Το KNX είναι Έλεγχος Φωτισμού

 • Διακοπτικές λειτουργίες & έλεγχος με ροοστάτη ( dimming )
 • Αυτόματος Φωτισμός
 • Συνεχής έλεγχος φωτισμού
 • Χρονικός έλεγχος
 • Σενάρια φωτισμού
 • DALI Gateway

 

AAL
 

Το KNX είναι έλεγχος Στοριών και Ρολών

 • Ομαδοποιημένος & Κεντρικός Έλεγχος
 • Προκαθορισμένες θέσεις
 • Έλεγχος με εντοπισμό ηλίου
 • Αυτόματα Προγράμματα
 • Βελτίωση του κλιματισμού
 • Προστασία από αέρα και βροχή
 • Λειτουργίες προστασίας
 • SMI Gateway

 

AAL
 

Το KNX είναι Έλεγχος Θέρμανσης, Αερισμού & Κλιματισμού

 • Ατομικός Έλεγχος Δωματίου
 • Κεντρικός & Αυτόματος Έλεγχος
 • Χρονικοί Τρόποι Λειτουργιών
 • Προγράμματα προστασίας
 • Έλεγχος ηλεκτροβανών
 • Ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Μονάδες Fan Coil
 • Ηλεκτρική θέρμανση

 

HVAC
 

Το KNX είναι Ασφάλεια και Προστασία

 • Εισβολή
 • Ανίχνευση καπνού
 • Τεχνικά σφάλματα
 • Πρόσβαση ανοιγμάτων
 • Προληπτικές Τεχνολογίες
 • Προσομοίωση παρουσίας
 • Παρακολούθηση σφαλμάτων
 • Επίβλεψη

 

Smarthome
 

Το KNX είναι Λειτουργία και Οπτικοποίηση

 • Διακόπτες / Μπουτόν
 • Οθόνες Αφής & Οθόνες απεικόνισης
 • Απομακρυσμένος έλεγχος υπερύθρων ( IR )
 • Οπτικοποίηση σε PC
 • Web Servers
 • WAP
 • PDA
 • Ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα

 

Smarthouse
 

Το KNX είναι Αυτοματισμός και Απομακρυσμένη Πρόσβαση

 • Λογικές λειτουργίες
 • Χρονικές λειτουργίες
 • Επίβλεψη συστήματος
 • Πρόσβαση Internet
 • Απομακρυσμένος έλεγχος
 • Απομακρυσμένος προγραμματισμός
 • Μηνύματα

AAL