Zur Startseite

Om producentværktøjet

KNX Manufacturer Tool

Definition

Producentværktøjet er det centrale og producentuafhængige værktøj til oprettelse af KNX-tilpassede poster i produktdatabasen. KNX-producenter bruger værktøjet til:

  • oprettelse og test af poster i produktdatabasen
  • certificering af posterne i produktdatabasen via KNX Association

Efter certificering gør KNX-producenten posterne i produktdatabasen tilgængelige som produktkataloger, der kan downloades primært via internettet. Først når dataene er importeret i ETS, er produkterne tilgængelige til anvendelse i projekter.    Producentværktøjet er kun tilgængeligt for KNX-medlemmer. 

Oplysninger

Følgende udviklingstrin er nødvendige for salg af KNX-enheder:

  1. Intern udvikling af KNX-hardware (eller eksternt indkøb via OEM).
  2. Udvikling af KNX-software til at køre på hardwaren En KNX-enhed, som sælges til slutkunder, er typisk en kombination af 1 og 2.
  3. Udvikling/oprettelse af en post for KNX/enheden i ETS-produktdatabasen.

Dette trin udføres med producentværktøjet. Produktdatabaseposten indeholder alle konfigurationsdata, dvs. alle de oplysninger, ETS skal bruge for at konfigurere og indlæse enheden korrekt via KNX-bussen. Posterne i produktdatabasen kan gøres tilgængelige som downloads på virksomhedens websted eller distribueres elektronisk via ETS App Online KNX-produktkataloget, cd-rom eller e-mail.

En enkelt post i produktdatabasen kaldes også en "katalogpost". 

Producentværktøjet  kan også bruges til at oprette produkter for forskellige ETS-målversioner som forberedelse til ETS4/5, dvs. til både ETS4, ETS5 og ETS3 Det nye producentværktøj er en integreret del af Visual Studio © 2013 IDE og anvender dette miljø. 

KNX Manufacturer Tool process