Zur Startseite

Funktioner i ETS5

ETS5 er den nyeste generation af ETS og den direkte efterfølger til ETS4. ETS5 har mange forbedringer sammenlignet med ETS4. Her er et lille udvalg af de nye og forbedrede ETS-funktioner: 

It-systemmiljø

Lageret er ikke længere baseret på en databaseserver Følgende gjorde ETS4-installationer forholdsvis besværlige at håndtere:

 • Lang downloadtid pga. installationens størrelse
 • Serverprogrammernes krav til operativsystemet
 • Konflikter med forudinstallerede serverprogrammer fra tredjepart

Løsning: ETS5 anvender almindelige XML-filer til lagring af projekt- og produktdata i stedet for en dedikeret databaseløsning. Fordele:

 • Forbedret import, eksport og dataadgang
 • Forenklet ETS-installation
 • Forenklet sikkerhedskopiering og gendannelse af data
 • Ingen konflikter med tredjepartssoftware

Installation, operativsystemer og udgåede funktioner

 • ETS-installationen understøtter følgende operativsystemer: Microsoft Windows 7 SP1 x32/x64, Microsoft Windows 8 x32/x64, Server 2008 R2 SP1 x64, Server 2012 x64
 • Installationens størrelse er blevet reduceret med ca. 50 %
 • Installationen af Falcon er ikke længere adskilt fra ETS
 • ETS5 kan installeres parallelt med ETS4 og/eller ETS3
 • ETS5 understøtter proxygodkendelse, hvilket er vigtigt for onlineopdateringer til ETS
 • RS232 understøttes ikke længere

x32/x64-version

 • ETS5 er udviklet som et 64-bit program
 • ETS5 kan dog også installeres og bruges på 32-bit systemer
 • ETS5 og andre 64-bit programmer kan allokere mere end 4 GB RAM efter behov
 • Vigtigt: Anvendelse af 32-bit ETS-apps og 32-bit plugins i ETS5 kræver, at ETS Compatibility Mode App er aktiveret. Appen og den tilhørende licens forudinstalleres automatisk, når ETS5 er installeret. 

Brugergrænseflade

ETS5 har en forbedret brugervenlig grænseflade, som gør softwaren endnu mere effektiv at bruge.

Format

ETS er et Windows-baseret program, og programmets format er derfor knyttet til Microsoft Windows 8. Anvendelse af det samme "flade format" for ETS har gjort det muligt at skabe et større arbejdsområde og optimere arbejdsområdevisningerne.

ETS5 workspacezoom

Databasefane, projektfane og hurtige handlinger

ETS5 kræver ikke længere en databasefane, projektfane og et afsnit med hurtige handlinger, hvilket har givet endnu mere plads og en bedre struktureret startside!

ETS5 overview windowzoom

Kataloger

Alle funktionerne i ETS Online Catalog App og ETS Product Finder er blevet integreret i ETS Catalog. Funktionerne og dataporteføljen i ETS Online Catalog App er endvidere blevet udvidet med bl.a. direkte tilføjelse af produkter i projekter, manualer og ekstra .zip-filer.

ETS5 catalogzoom

Nyt projekt og projektguide

ETS5 gør det muligt at genbruge tidligere projekter. Projektoprettelse og projektguiden er derfor blevet integreret i området med projekter, og det er muligt at hente projektoplysninger ved hjælp af zoom og panorering som på en tablet!

ETS5 project creationzoom
ETS5 project detailszoom
ETS5 project wizardzoom

Bygningsfunktioner

Er du træt af at have flere åbne vinduer for at tilknytte enheder? Med ETS5 hører det endeligt fortiden til! Det er nu også muligt at placere gruppeadresser i bygningsvisningen. Det betyder, at der kun er behov for et enkelt panel til at oprette tilknytninger, så arbejdsområdet er blevet markant større. Gruppeobjekter med gruppeadresser kan nu tilknyttes i det samme panel med træk og slip, så det bliver hurtigere at designe et projekt. Det er også til enhver tid muligt at tildele logiske funktioner til enheder.

Building functions in ETS5zoom

Diverse

 • Integreret guide til diagnosticering:
  -   træ- og listevisning baseret på topologivisningen
        o   Alle diagnosticeringsfunktioner er tilgængelige via trævisningen (til venstre)
        o   Resultater vises i listevisningen (til højre)
  -   Integreret "BUS"-fane
  -   Kan også bruges uden for et projekt
 • Integreret panel til rapporter
 • Modale dialogbokse er blevet fjernet, hvor dette er muligt 

Kernegrænseflade

Nyt ETS App SDK til DCA-apps

DCA: Device Configuration Apps. Dette nye koncept gør det muligt at integrere plugins (som en ekstra produktfane), så de ikke længere er flydende elementer i ETS-brugergrænsefladen.

Fordelene:

 • Nem installation
 • Nem opdatering: DCA-opdateringssystemet er det samme som for ETS (online)
 • Ensartethed: DCA-designformatet er det samme som for ETS (W8)

Nyt ETS App SDK til overvågningsapps

Med ETS-overvågningsapps er det muligt at afkode programmer efter behov.

ETS App SDK for Monitor Apps in ETS5zoom

DPT-dekoder

ETS-gruppeovervågning understøtter afkodning af datapunkttyper. Ugedag - se skærmbillede - kan f.eks. vises (et telegram, der modtages fra busenheden) eller angives (et telegram, der sendes til busenheden) som læsbar tekst.

DPT encoder in group monitorzoom

Falcon 3.0

 • Helt nyt design baseret på det nyeste SDK for Microsoft .NET.
 • RS232 understøttes ikke længere. Alternativ: KNX/USB-grænseflader
 • EibLib/IP understøttes ikke længere. Alternativ: KNX/IP-grænseflader
 • Nyhed: Overvågningsgrænseflade (kun for KNX-medlemmer!) 

KNX-system

Understøttelse af RF S-modus

Ud over TP-, PL- og IP-enheder understøtter ETS5 også RF-enheder. Det vil sige, at det nu både er muligt at tildele gruppeadresser til gruppeobjekter mellem RF-enheder og mellem eksempelvis TP- og RF-enheder. I forbindelse med sidstnævnte er der introduceret nye linjekoblertyper: TP/RF og IP/RF til at knytte RF-enheder sammen med hhv. TP-enheder og IP-enheder. Bemærk, at hver RF-linje skal have en dedikeret domæneadresse. 

RF Line in ETS5zoom

Understøttelse af lange rammer

 • Fordel: Forbedret downloadeffektivitet
 • ETS5 anvender en algoritme til at beregne den optimale rammelængde.
 • Værdierne for den optimale rammelængde gemmes sammen med ETS-projektindstillingerne (pr. enhed og for hver koblingsenhed).
 • Det er muligt at slå optimering af rammelængden fra. 

ETS5 download time based on Long Frameszoom

Coupler Model 2.0

ETS5 understøtter den såkaldte "Coupler Model 2.0"-model, som er grundlaget for den nye TP/RF-linjekoblingsenhed. Den nye koblingsenhedsmodel udgør også grundlaget for potentielle yderligere systemudvidelser. 

Diverse

 • Diagnosticeringsfunktioner for IP-routing (f.eks. KNXnet/IP-enhedsregistrering)
 • Onlineopdatering for KNX-grænseflader
 • Ekstra overvågningskolonner: IA, Navn. Beskrivelse
 • Angivelse af det aktuelle forbrug (mA) pr. TP-linje
 • Flere tastaturgenveje
 • Eksport og import af gruppeadresser, herunder beskrivelser 
 • Mulighed for import, mens ”databasen” stadig er åben
 • DPT-tilknytning pr. gruppeadresse (ikke længere kun pr. gruppeobjekt)
 • Dynamiske mapper: Yderligere mulighed for at filtrere efter egenskaber for gruppeobjekter (f.eks. flag)
 • Domænehovedlinjer (X.0) vises ikke længere, da de fleste brugere alligevel bare slettede dem
 • "Rum" kan nu have "skabe"
 • Søg og erstat med "*" og "?" + erstatning kun i et markeret område
 • Tilknytning af gruppeadresser: ETS5 har nu kun "kompatible" gruppeobjekter (ikke længere hele listen)