Zur Startseite

Implementeringsaspekter for KNX RF-enheder

Udviklingen af KNX RF-produkter kræver ikke specielle KNX-komponenter. For at reducere udviklingstiden og omkostningerne kan det være en god idé at integrere færdigproducerede RF-moduler – typisk ved små produktionsmængder. En KNX RF-node består grundlæggende af følgende elementer:

Transceiver Chip

Til KNX RF kræves der ikke nogen decideret chip. I dag findes der chips, som kan bruges til at implementere en KNX RF-node. Til unidirektionelle produkter findes der billige chips, som kun kan sende information.

RF-kreds

Transceiveren og et par passive komponenter udgør RF-kredsen. Baseret på chippens design kan en kreds designes og optimeres til KNX RF-krav.

Microcontroller

Kernen i ethvert KNX-produkt er en microcontroller, som håndterer kommunikationen og applikationsopgaven. Til RF er et af de vigtigste krav et lavt energiforbrug. Der findes et interface til indkobling af transceiveren i de fleste moderne controllere. 

Kommunikationsstak

KNX-standarden definerer en kompleks protokol, som medfører et højt implementerings- og certificeringsforbrug. Kommunikationsstakken er systemsoftwaren til et KNX RF-produkt. Den styrer transceiveren og sørger for hele kommunikationen, herunder konfigurationsproceduren. Kommunikationsstakken indeholder et interface (API) til applikationsudvikling.