Zur Startseite

Implementeringsaspekter for KNX PL-enheder

Standardiserede BCU'er og moduler (PIM) fås også til KNX PL (110) og minder om Twisted Pair (parsnoet kabel).

BCU "Bus coupling units"

Dette er systemenheder, som indeholder en KNX-sammenkobler og en mikroprocessor og leveres med kabinet. Produktudvikleren behøver kun at udvikle applikationsmodulet, applikationens hardware og softwaren.

PIM "Powerline Interface Modules"

Disse er opbygget af BCU'ens lavspændingsdel. PIM'er er moduler, som loddes direkte på kredskortet sammen med andre netværkskoblingsdele.

ACIS with Communication Stack

En ASIC til PL110 sørger for at sende og modtage bits. For at bygge et KNX-produkt baseret på en ASIC er det nødvendigt med en KNX-stak til Powerline (kommunikationssoftware). En kommunikationsstak indeholder interfaces til programmering af produktet.

Hvad er den rigtige løsning?

Til planforsænkede produkter og mindre produktionsmængder er BCU'er mest velegnet til udvikling af omkostningseffektive enheder. Til mellemstore produktionsmængder anbefales PIM'er – der findes et kredsdiagram. Udvikling af PL-produkter med ASIC og kommunikationsstak kræver større investeringer i forhold til BCU'er og PIM'er og er derfor generelt kun velegnet til store produktionsmængder.