Zur Startseite

Implementeringsaspekter for KNXnet/IP-enheder

Transmissionen af KNX-telegrammer via Ethernet defineres som KNXnet/IP og er en del af KNX-standarden. Hidtil omfattede specifikationerne brug af dette medie til pc-interfaces og til routere. IP-routere minder om linjekoblere, bortset fra at de bruger Ethernet som hovedlinje. Derudover er det nu også muligt at integrere KNX-slutenheder direkte via IP i KNX-netværket. Derfor er både Ethernet og IP (Internet Protocol) et fuldgyldigt KNX-medie. Udviklingen af KNXnet/IP-enheder kræver ikke specielle KNX-komponenter. En KNX IP-node består grundlæggende af følgende elementer:

Ethernet-controller

Ethernet-controllere fås fra forskellige halvlederproducenter. Ethernet-controllere opfylder som regel KNXnet/IP-kravene. Controllere med en bitrate på 10 MBits er generelt tilstrækkelige.

Microcontroller

Valget af microcontroller afhænger primært af den påkrævede beregningskapacitet for enheden. KNXnet/IP kan principielt implementeres på en 8-bit controller. Afhængig af applikationen kan der også være behov for kraftigere controllere. Mange controllere har allerede et interface til Ethernet på chippen, så det kun er nødvendigt at supplere det med det fysiske lag. 

Kommunikationsstak

Systemsoftwaren i en KNXnet/IP-enhed består af to protokolstakke. Kommunikation via Ethernet kræver en IP-stak med UDP (User Datagram Protocol), fordi KNXnet/IP er baseret på trådløs kommunikation. Både unicast- og multicast-telegrammer overføres via UDP. KNX-stakken sættes oven på IP/UDP-stakken. Dette er KNX Common Kernel, som skal implementeres separat for hver produktmodel. KNX-stakken bruger IP/UDP-stakke som interface til systemet. Oversættelsen fra KNX-telegram til UDP-telegrammer håndteres via KNXnet/IP. KNX-applikationen får adgang til KNX-stakkens API (Application Programming Interface) for at kommunikere med hele systemet.

Hvad er den rigtige løsning?

Valget af den rigtige hardware afhænger grundlæggende af anvendelsen. Hardwareimplementeringer lavet specielt til KNXnet/IP-produkter findes allerede på markedet. Der findes også egnede stakke. Komplekse enheder kan dog anvende kraftigere operativsystemer som Linux, der indeholder en IP-stak med UDP. I dette tilfælde er kun KNX-stakken og det pågældende applikationsprogram påkrævet.