Zur Startseite

Standardisering

ISO
IEC
CENELEC
CEN
 
SAC
ANSI
ASHRAE
 

KNX er godkendt som:

  • Den internationale standard ISO/IEC14543-3
  • De europæiske standarder CENELEC EN50090 og CEN EN 13321-1 og 13321-2
  • Den kinesiske standard GB/T 20965
  • ANSI/ASHRAE-standarden (ANSI/ASHRAE 135)

Fra industristandard til international standard:

Videreførelse af Batibus, EIB og EHS

De tidligere specifikationer for KNX,  Batibus, EIB og EHS, går tilbage til starten af 1990'erne. På det tidspunkt var der ikke nogen, der kunne forudse deres individuelle fremtid. De tre vigtige privatudviklede europæiske løsninger til bolig- og bygningsautomation forsøgte som udgangspunkt at udvikle deres separate markeder og finde deres egen plads i europæisk standardisering. Batibus klarede sig særligt godt i Frankrig, Italien og Spanien, mens EIB havde succes i de tysktalende og nordeuropæiske lande. EHS var den foretrukne løsning blandt producenter af små og store elektronikprodukter til hjemmet.

I 1997 indgik konsortierne bag ovennævnte specifikationer et samarbejde om at udvikle markedet for intelligente boliger med en ny fælles industristandard med potentiale til at blive en international standard. KNX-specifikationen blev udgivet af den nydannede KNX Association i foråret 2002. Den er baseret på EIB-specifikationen kombineret med nye konfigurationsmekanismer og kommunikationsmedier, som oprindeligt blev udviklet af Batibus og EHS.

Batibus, EIB, EHS
 

CENELEC

I december 2003 blev KNX-protokollen og de to medier TP (parsnoede kabler) og PL (powerline-kabler) godkendt af de nationale europæiske komitéer og ratificeret af CENELEC Bureau Technique som den europæiske standard EN 50090. KNX RF-kommunikationsmediet (radiofrekvens) blev godkendt i maj 2006. 

EN 50090
 

CEN

I takt med at KNX har vundet større og større udbredelse ikke blot inden for automatisering af elektrisk installationsudstyr, men også inden for HVAC-applikationer, har KNX Association præsenteret sine specifikationer for CEN med henblik på at få dem udgivet som en europæisk standard for styringssystemer til bygningsautomation. CEN har godkendt KNX-specifikationerne og udgivet dem som hhv. EN 13321-1 og EN13321-2 . 

EN 13321
 

ISO/IEC

Den store interesse for KNX-kompatible produkter uden for europæiske lande og den dokumenterede teknologi fik også KNX Association til at tage de nødvendige skridt til at få KNX-standarden godkendt på internationalt plan. Aktive lande i CENELEC foreslog i slutningen af 2004 ISO/IEC-standardisering i henhold til den europæiske EN 50090-norm. I november 2006 blev KNX-protokollen og alle transmissionsmedier (TP, PL, RF og IP) godkendt og udgivet som den internationale standard ISO/IEC 14543-3-x. Det gør KNX til den eneste globale åbne standard for bolig- og bygningsautomation. 

ISO 14543
 

SAC

Kinas store interesse for kompatible KNX-produkter og KNX-teknologi var den primære årsag til, at KNX Association valgte at oversætte den internationale standard ISO/IEC 14543 til kinesisk. Den kinesiske standardiseringskomité SAC TC 124 introducerede KNX-standarden i Kina og godkendte den i juli 2013 som standarden GB/T 20965. 

GBZ 20965
 

ANSI/ASHRAE

Også sammenkoblingen af KNX med andre automationssystemer er standardiseret internationalt: Både den amerikanske ANSI/ASHRAE Standard 135 samt ISO 16484-5 dokumenterer sammenkoblingen mellem KNX og BACnet.