Zur Startseite

Konfigurationsmodusser

KNX-standarden gør det muligt for den enkelte producent at vælge den bedste konfigurationsmodus til sit produkt og dermed målrette det mod det tiltænkte markedssegment og anvendelsesområde.

KNX-standarden har to forskellige konfigurationsmodusser: 

Configuration Modes Graph

S-modus (System Mode)

Denne konfigurationsmodus er beregnet til erfarne KNX-installatører og til sofistikeret bygningsautomation. En installation med "S-modus"-komponenter kan planlægges med ETS-softwareværktøjet baseret på produktdatabaser fra producenter af S-modus-produkter: ETS bruges også til at forbinde produkter og konfigurere dem (dvs. konfigurere de parametre, som installationen kræver). "S-modus" giver den højeste grad af fleksibilitet til udvikling af funktioner til bygningsautomation.

E-modus (Easy Mode)

Denne konfigurationsmodus er beregnet til installatører med grundlæggende viden om KNX. E-modus-kompatible produkter har begrænset funktionalitet sammenlignet med S-modus. E-modus-komponenter er programmerede på forhånd og indlæst med et standardsæt af parametre. Alle komponenter (særligt parameterindstillinger og kommunikationslink) kan omkonfigureres delvist med en enkel konfigurator.