Zur Startseite

Kommunikationsmedier

Ud over de to konfigurationsmodusser omfatter KNX -standarden adskillige kommunikationsmedier. Hvert kommunikationsmedie kan bruges sammen med en eller flere konfigurationsmodusser, så producenten kan vælge den rigtige kombination til det enkelte markedssegment og anvendelsesområde.

TP (parsnoet kabel)

  • TP-1

Dette kommunikationsmedie, parsnoet kabel, med en bitrate på 9600 bits/sek., er overtaget fra EIB. EIB- og KNX TP1-certificerede TP1-produkter fungerer og kommunikerer med hinanden på samme den buslinje. 

PL (230 V-net)

  • PL110

PL-kommunikationsmediet med en bitrate på 1200 bits/sek. er også overtaget fra EIB. EIB- og KNX PL110-certificerede produkter fungerer og kommunikerer med hinanden på det samme elnet. 

RF (radiofrekvens)

KNX-produkter, der understøtter dette kommunikationsmedie, bruger radiosignaler til at overføre KNX-telegrammer. Telegrammerne overføres ved 868 MHz (kortvejs) frekvensområde med en maksimal stråleydelse på 25 mW og en bitrate på 16.384 kBit/sek. KNX RF-mediet kan udvikles med standardkomponenter, både uni- og bidirektionelt, og er karakteriseret ved et lavt energiforbrug. Til de fleste små og mellemstore installationer kræves der typisk ingen mellemforstærkere.

IP (Ethernet)

Som det fremgår af KNXnet/IP-specifikationerne kan KNX-telegrammer også overføres indlejret i IP-telegrammer. På denne måde er det muligt at overføre KNX-telegrammer både via et LAN-net og internettet. Dermed er IP-routere et alternativ til USB-dataoverførsel og til TP-linjer – eller backbonekoblere. I sidstnævnte tilfælde erstattes den normale TP-backbonelinje med en hurtig Ethernet-baseret linje.