Zur Startseite

Det tekniske udvalg (KTB)

Det tekniske udvalg (KTB), udvalgsformand Dominique Beck Hager Electro SA, er ansvarlig for at godkende og udvikle KNX-standarden, herunder system-/testspecifikationer og certificeringsregler. KTB er det øverste besluttende organ for tekniske spørgsmål i relation til KNX. KTB er også ansvarlig for at varetage dele af KNX-standarden i forhold til relevante internationale standardiseringskomitéer.

Arbejdsgruppe for system

Omfang: Denne arbejdsgruppe er ansvarlig for at udarbejde udvidelser til KNX-systemspecifikationerne.

Arbejdsgruppe for interworking

Omfang: Denne arbejdsgruppe er ansvarlig for at opdatere KNX-interworking-modellen, godkende nye KNX-funktionsblokke og godkende nye standardiserede KNX DataPoint-typer.

Arbejdsgruppe for certificering

Omfang: Denne arbejdsgruppe er ansvarlig for at opdatere certificeringsmanualen (dokumentere certificeringsproceduren), certificeringskravene til hardware og KNX-testspecifikationerne.

Arbejdsgruppe for international standardisering

Omfang: Denne arbejdsgruppe definerer strategien for standardisering af KNX-systemet i internationale standardiseringsorganer (CENELEC, CEN, ISO, ISO/IEC)

Arbejdsgruppe for uddannelse

Omfang: Denne arbejdsgruppe er ansvarlig for at opdatere KNX-uddannelsesdokumentationen og kravene til KNX-uddannelsescentrene.