Zur Startseite

KNX-direktionen (KEB)

KNX-direktionen (KEB) vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmerne. Direktionen er ansvarlig for foreningens strategi, både teknisk såvel som kommercielt. Den overvåger det tekniske udvalgs (KTB) og marketingudvalgets (KMB) aktiviteter. I begyndelsen af hvert år udarbejder og godkender direktionen et budgetforslag, som derefter præsenteres til godkendelse for alle foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

Medlemmer af KEB

Virksomhed Medlem Funktion

ABB Stotz-Kontakt GmbH

Harald Horst


Albrecht Jung GmbH & Co. KG

Harald Jung


Busch-Jaeger Elektro GmbH

Adalbert Neumann


Feller AG

Matthias Bölke


GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

Dirk Giersiepen


HAGER Group

Bernard Schott

Vice-President

Insta Elektro GmbH

Dr Herbert Schliffke


Kellendonk Elektronik GmbH

Peter Kellendonk


Merten GmbH

Joachim See


Schneider Electric

José Lorenzo Lista


Siemens AG

Hans-Joachim Langels


Siemens Switzerland Ltd.

Franz Kammerl

President

Theben AG

Thomas Goes


Direktionen bistås af to udvalg med en tilhørende udvalgsformand:

  • Det tekniske udvalg (KTB), udvalgsformand Dominique Beck Hager Electro SA, er ansvarlig for at godkende og udvikle KNX-standarden, herunder system-/testspecifikationer og certificeringsregler.  KTB er det øverste besluttende organ for tekniske spørgsmål i relation til KNX. KTB er også ansvarlig for at varetage dele af KNX-standarden i forhold til relevante internationale standardiseringskomitéer.
  • Marketingudvalget (KMB), udvalgsformand Heinz Lux KNX Association cvba, er ansvarlig for marketingstrategien for KNX-standarden, herunder for KNX Associations kommunikation og salgsfremmende aktiviteter i relation til KNX-standarden. KTB er det øverste besluttende organ for marketingspørgsmål i relation til KNX. KMB er også ansvarlig for de aktiviteter, som de nationale KNX-grupper varetager på de forskellige markeder.