Zur Startseite

Mission og målsætninger

Vores mission er

At udvikle og markedsføre KNX-standarden, så den anerkendes som:

den globale STANDARD for bolig- og bygningsautomation

til styring af industrielle og kommercielle bygninger og boliger over hele verden.

At sikre, at markedet anerkender KNX Association, sammenslutningens medlemmer og deres produkter som den globale drivkraft bag markedet for intelligente boliger og bygninger og udbredelse af en intelligent bygningsinfrastruktur. KNX Association åbner mange forretningsmuligheder med KNX-standarden. 

Vores målsætninger er

KNX Associations  målsætninger er at udvikle og fremme en international kommunikationsstandard for elektroniske systemer til boliger og bygninger ved at:

 • Udvikle en fælles stabil og økonomisk systemteknologi med henblik på at styrke den generelle markedsaccept og udvide det aktuelle marked, som overvejende omfatter kommercielle bygninger, til markedet for private boliger.
 • Samle de eksisterende elektroniske systemer til bygninger og boliger i en fælles standard, der fungerer som platform for den fremtidige udvikling.
 • Definere og forbedre KNX-specifikationer i relation til:
  • Protokol.
  • Forskellige medier.
  • Konfigurationsmodusser.
  • Anvendelsesspecifikationer.

For så vidt angår konsistens for kommunikationssamspil (interworking) mellem enheder og kompatibilitet mellem applikationer:

 • Standardisere systemkrav, herunder testmetoder.
 • Administrere relevante immaterielle rettigheder for systemer, oprette varemærker og udstede varemærkelicenser.
 • Oprette et relevant certificeringssystem til certificering af "produkter" (hardware, software, komponenter) og tjenester for at garantere kompatibilitet og interworking mellem systemer.
 • Præsentere standarden for relevante internationale HBES-standardiseringsorganer og aktivt fremme standarden, så den bliver NORMEN.
 • Administrere (herunder udvikle og fremme) et relevant fælles ETS-softwareværktøj (Engineering Tool Software) og andre KNX-relaterede værktøjer.
 • Fremme certificeret KNX-uddannelse for fagfolk, herunder leverandører, designere og installatører.
 • Definere den langsigtede KNX-strategi.
 • KNX-markedsføringsaktiviteter i relation til standarden (virksomhedsimage, markedsundersøgelser, messer, konferencer, tidsskrifter, hjemmeside, brochurer,...).
 • Sikre samarbejde med forskningsverdenen.
 • Oprette KNX-arbejdsgrupper.
 • Sikre teknisk udviklingsstøtte i relation til KNX-standarden.
 • Erhverve nye partnere på industri-, uddannelses- og forskningsområdet.
 • Oprette KNX-brugerklubber og nationale grupper.