Zur Startseite

Introduktion

KNX Association cvba blev grundlagt i maj 1999 af medlemmer af følgende sammenslutninger:

  • EIBA (European Installation Bus Association)
  • EHSA (European Home Systems Association)
  • BCI (BatiBUS Club International)

KNX Association er ejer af den globale STANDARD for bolig- og bygningsautomation,  KNX, samt det globale KNX-varemærkelogo. KNX Association er en nonprofitorganisation, som er underlagt belgisk lov. Medlemmerne er producenter, som udvikler KNX-baserede styringsenheder til forskellige anvendelsesområder i boliger og bygninger, f.eks. lysstyring, styring af skodder, opvarmning, ventilation, aircondition, energistyring, energiovervågning, alarm/tyverisikring, husholdningsapparater, lyd/video og meget mere. Ud over producenter kan også serviceudbydere (forsyningsselskaber, telekommunikationsselskaber, ...) blive medlemmer af KNX Association. 

Struktur

Generalforsamlingen er foreningens besluttende myndighed. Alle medlemmer har en plads i generalforsamlingen, som mødes mindst en gang om året for at godkende foreningens aktiviteter og budgettet for det kommende år. Direktionen vælges for fem år ad gangen blandt generalforsamlingens medlemmer og er ansvarlig for foreningens strategi, KNX-standarden og budgetforslaget.
Direktionen (KEB) bistås af to permanente udvalg:

  • Det tekniske udvalg (KTB) Dette udvalg er ansvarlig for at godkende udviklingen af KNX-standarden, herunder system-/testspecifikationer og certificeringsregler.  KTB er den øverste besluttende myndighed for tekniske spørgsmål i relation til KNX. KTB er også ansvarlig for at varetage dele af KNX-standarden i forhold til relevante internationale standardiseringskomitéer.
  • Marketingudvalget (KMB) Dette udvalg er ansvarlig for marketingstrategien for KNX-standarden, herunder for KNX Associations kommunikation og salgsfremmende aktiviteter i relation til KNX-standarden. KTB er den øverste besluttende myndighed for marketingspørgsmål i relation til KNX. KMB er også ansvarlig for de aktiviteter, som de nationale KNX-grupper varetager på de forskellige markeder.

Både det tekniske udvalg og marketingudvalget bistås af forskellige arbejdsgrupper (WG) og ekspertgrupper (TF), hvor alle aktionærer kan deltage i videreudvikling og markedsføring af KNX-standarden. Du kan finde en oversigt over alle aktive grupper her. 

Partnerskaber

Ud over medlemskaber har KNX Association indgået partnerskabsaftaler med mere end 44.000 partnere i mere end 125 lande verden over. Partnerskabstypen afhænger af målgruppen. KNX Association har indgået følgende typer partnerskabsaftaler: 

Type Orienteret mod

Medlemmer

KNX-producenter

Nationale grupper

Repræsentanter for KNX-medlemmerne i de respektive lande

Partnere

Leverandører af elektriske komponenter, som har erhvervet et KNX-certifikat

Brugerklub

Platform, hvor erfarne KNX-systemintegratorer kan udveksle oplysninger

Uddannelsescentre

Certificerede KNX-uddannelsesinstitutioner

Videnskabelige partnere

Universiteter og tekniske institutter, som er aktive inden for KNX-forskning

Associerede partnere

KNX-venlige sammenslutninger og organisationer

Testlaboratorier

Testlaboratorier, som håndterer softwaretest for KNX-enheder.

Brochurer