Zur Startseite

Intelligent energiovervågning med KNX

Stigende energiomkostninger, behov for kommerciel lønsomhed og klimabeskyttelse stiller krav om et mere gennemsigtigt energiforbrug. Her er de typiske årlige energiopgørelser ikke til stor hjælp. Det ser kun ud til, at vi er i gang med at skabe ændringer i forhold til selve energiforsyningen. Intelligent energiovervågning giver elkunder mulighed for at følge deres energiforbrug løbende og dermed større mulighed for at kontrollere det. KNX gør det allerede i dag muligt at træffe detaljerede valg vedrørende ansvarligt energiforbrug, ikke blot for elektricitet, men også for varme, vand og fossile brændstoffer som olie og gas. Der findes allerede forskellige KNX-komponenter på markedet.

Gennemsigtighed

Smart metering

Hvis der skal anlægges et mere selektivt energiforbrugsmønster i bygninger, er det afgørende at give forbrugerne adgang til at overvåge deres løbende energiforbrug så direkte som muligt. Vi har i lang tid haft indikatorer for brændstofforbruget i biler, som viser vores aktuelle forbrug: Hvis du træder impulsivt på speederen eller kører med en tung "speederfod", kan du straks se, hvordan brændstofforbruget stiger eller forbliver i den høje ende. Det samme er muligt i bygninger. Men desværre har kun ganske få bygninger de nødvendige overvågningsenheder. Metoden kaldes også for "smart energiovervågning" og omfatter intelligent energiovervågning med løbende visning af energiforbruget. Hvis jeg skal træffe mere økonomiske valg mht. mit energiforbrug, f.eks. slukke apparater eller skifte mit forbrug til perioder med lavere priser, har jeg brug for at vide, hvor jeg forbruger energi og til hvad. 

Lovkrav

Smart Metering

At give forbrugerne adgang til at se deres forbrugsmønstre, f.eks. elforbruget i boliger eller kommercielle eller industrielle bygninger, kan være med til at øge deres bevidsthed om det aktuelle energiforbrug. En forbruger, som bliver gjort opmærksom på sit energiforbrug, mens det finder sted, kan hurtigt træffe de nødvendige foranstaltninger til at reducere forbruget. Selv politikerne taler derfor om at introducere intelligent energiovervågning (intelligente målere), som kan give større gennemsigtighed i forhold til forbrugernes elforbrug. Forsyningsselskaberne er lovmæssigt forpligtet til at installere nye energimålere i private boliger til intervalstyret måling af energiforbruget. Resultatet aflæses enten eksternt eller direkte på måleren og formidles til forbrugeren. Formidling af energiforbruget til forbrugeren kan enten ske via brev, internetadgang til forsyningsselskabet eller direkte. Fordelen for kunderne er, at de bliver informeret om deres energiforbrugsmønstre baseret på udvalgte forbrugsintervaller i stedet for at skulle vente på den årlige opgørelse og får kendskab til deres anslåede energiomkostninger med udgangspunkt i det foregående års måleraflæsninger. Den tilstræbte fordel for kunderne reduceres dog af, at loven kun omfatter krav om energiaflæsninger for daglige intervaller og er begrænset til overvågning af elforbruget. Ulemperne er først og fremmest, at daglige kurver over energiforbruget ikke giver kunderne særlige anvendelige oplysninger, som kan bruges til at vise energiforbrugsmønstre for individuelle husholdningsapparater. For det andet består energiomkostninger mere af brændstoffer som gas og olie eller fjernvarme, hvis der ikke anvendes elektricitet til opvarmning. 

En opgave for KNX

Smart Metering

Vi må også sætte spørgsmålstegn ved formålet med at informere kunderne om deres omkostninger til opvarmning, når de ikke samtidig får oplysninger om rumtemperatur, vinduernes ventilationsstatus eller lejlighedens/husets brugsforhold. Hvor nyttigt er det for kunderne at blive informeret om elomkostninger, når de ikke kender indstillingerne for deres forskellige apparater eller ved, om alle rum er beboet eller ej? Kunderne vil nemmere kunne udlede deres forbrugsmønstre og potentielle besparelser, eller hvordan de kan optimere deres forbrugsmønstre, hvis de kender rumtemperaturen, vinduernes ventilationsstatus og bygningens brugsforhold. KNX tilbyder visualiserings- og automationsløsninger til overvågning af energidata. Det sikrer en aktiv energistyring, som giver kunderne vigtige oplysninger og fremhæver eventuelle nødvendige ændringer i forbrugsmønstre på den visuelle skærm. 

Konklusion

Investeringsafkast (ROI) eller omkostningsneutralitet spiller en afgørende rolle for introduktionen af konceptet intelligent energiovervågning. Investeringen opvejes af effektivitetsforbedringer gennem onlineaflæsning af målere og onlinefakturering og ikke mindst gennem lavere omkostninger til energiforbrug. Eventuelle resterende "omkostningshuller" kan lukkes med yderligere løsninger. Mulige løsninger omfatter løbende brugerunderretning, overvågningsenheder, f.eks. røgdetektorer, glasbrudssensorer, opvarmningsstyring, enheder til overvågning af beboernes komfort osv. En vigtig forudsætning for disse løsninger er, at overvågningsenhederne og -instrumenterne er kompatible med KNX-enheder.

Brochurer