Zur Startseite

Bliv akkrediteret KNX-testlaboratorium

Testlaboratorier skal bestå en KNX-akkrediteringsaudit for at blive godkendt af KNX Association til at udarbejde testrapporter til KNX-certificering.

  • Hvis testlaboratoriet er nationalt akkrediteret, er KNX-auditten begrænset til en vurdering af testlaboratoriets evne til at udføre KNX-overensstemmelsestest. Dette vurderes på baggrund af en testeksempelkampagne, som udarbejdes af det pågældende testlaboratorium.
  • Hvis testlaboratoriet ikke er nationalt akkrediteret, skal det bestå en audit, som udføres af KNX-auditteamet, for at dokumentere, at testlaboratoriet overholder ISO 17025-standarden.

Pris

Beskrivelse Pris

Indledende audit

Prisen på denne audit, inklusive rejse- og hotelomkostninger, faktureres til ansøgeren. Kontakt KNX Associations certificeringsafdeling for at få mere at vide. 

KNX-testlaboratorier med national akkreditering

€ 500 / år

KNX-testlaboratorier uden national akkreditering

€ 1 500 / år