Zur Startseite

ETS5-functies

ETS5 is de nieuwste generatie ETS en dus de directe opvolger van ETS4. In vergelijking met ETS4 zijn er veel verbeteringen aangebracht in ETS5. Hieronder treft u een klein deel van de nieuwe en verbeterde ETS functies:

IT Systeemomgeving

Opslag niet langer op basis van een database server ETS4 installaties waren nogal omslachtig vanwege: 

 • De feitelijke omvang van de setup: downloadtijd
 • De OS-voorwaarden voor servertoepassingen
 • Conflicten met vooraf geïnstalleerde servertoepassingen van derden

Oplossing: ETS5 maakt gebruik van simpele XML-bestanden in plaats van een specifieke database-engine voor het opslaan van project- en productgegevens.  Voordelen: 

 • Verbeterde prestaties op het gebied van importeren, exporteren en gegevenstoegang
 • Vereenvoudigde ETS Setup
 • Vereenvoudigde gegevensback-up en herstel
 • Geen conflicten met software van derden

Setup, besturingssystemen & verwijderde functies ETS5 is een eigen 64-bit applicatie ETS Setup ondersteunt de volgende besturingssystemen: Microsoft Windows 7 SP1 x32 / x64, Microsoft Windows 8 x32 / x64, Server 2008 R2 SP1 x64, Server 2012 x64 De omvang van de setup is verminderd met ~ 50% De Falcon runtime setup is niet langer gescheiden van ETS ETS5 kan tegelijk met ETS4 en/of ETS3 worden geïnstalleerd ETS5 ondersteunt Proxy-verificatie, dit is belangrijk voor online ETS updates Ondersteuning RS232 is stopgezet

x32/x64 Modus

 • ETS5 is een eigen 64-bit applicatie
 • ETS5 kan echter ook worden geïnstalleerd (met de zelfde setup) en gebruikt op een 32bit systeem
 • Indien nodig hebben 64bit applicaties en dus ETS5 ruimte voor meer dan 4 GB of RAM
 • Belangrijk: voor het draaien van 32bit ETS Apps en 32bit Plugins in ETS5 moet de ETS compatibiliteitsmodus App geactiveerd zijn; deze App is na installatie van ETS5automatisch geïnstalleerd en voorzien van licentie.

Gebruikersinterface

Met ETS5 is de bruikbaarheid van de software opnieuw verbeterd, zodat de workflow nog efficiënter is.

Stijlgids

Omdat ETS een op Windows gebaseerde toepassing is, is de stijlgids gekoppeld aan Microsoft Windows 8. Door dezelfde 'vlakke stijl' toe te passen op ETS, is er meer werkruimte gecreëerd en zijn tegelijkertijd de werkruimteweergaven geoptimaliseerd.

ETS5 werkomgevingzoom

Tabblad Database, Tabblad Project & Snelle acties 

ETS5 heeft niet langer een tabblad voor Database, een tabblad voor Project en een afdeling voor Snelle acties nodig, wat resulteert in weer meer ruimte en dus een beter gestructureerde hoofdpagina!

ETS5 overzichtsvensterzoom

Catalogi

Alle functies van de ETS ‘Online Catalogus’ App en de ETS ‘Productzoeker’ zijn geïntegreerd in de ETS ‘Catalogus’. De functionaliteit van de ETS ‘Online catalogus’ App en gegevensportefeuille zijn bovendien uitgebreid met het direct inbrengen van producten in projecten, met handleidingen, extra zip-bestanden, enz.

ETS5 cataloguszoom

Nieuw Project & Project Wizard 

ETS5 biedt de mogelijkheid om de resultaten van eerder werk te hergebruiken. Zowel Projectcreatie als de ‘project wizard’ zijn dan ook ingebouwd in het gebied ‘Projecten’ en de projectgegevens kunnen worden opgeroepen door middel van zoom & pan, zoals op een tablet!

ETS5 projectcreatiezoom
ETS5 projectgegevenszoom
ETS5 project wizardzoom

Gebouwfuncties 

Bent u het zat om meerdere vensters open te moeten hebben om apparaten te koppelen? Met ETS5 behoort dit eindelijk tot het verleden! Groepsadressen kunnen nu ook worden geplaatst in de gebouwweergave. Dankzij dit is er slechts één scherm nodig om koppelingen te maken, waardoor de gebruiksruimte aanzienlijk wordt vergroot. Het koppelen van Groepsobjecten met Groepsadressen via slepen & neerzetten kan nu in hetzelfde scherm worden gerealiseerd, waardoor projectontwerp sneller zal gaan. Bovendien kunnen ‘functies’ te allen tijde logisch worden toegewezen aan ‘apparaten’.

Gebouwfuncties in ETS5zoom

Diversen

 • Ingebouwde Diagnose Wizard:
  -   Boomdiagram- & lijstweergave op basis van de topologieweergave
        o   Alle diagnostische functies beschikbaar via de boomdiagramweergave (linkerkant)
        o   Resultaten worden in de lijstweergave gezet (rechterkant)
  -  Geïntegreerd ‘BUS’ tabblad
  -   Kan ook zonder project worden gebruikt
 • Ingebouwd Rapportenscherm
 • Waar mogelijk zijn modale dialoogvensters verwijderd

Basisinterface

Nieuwe ETS App SDK voor DCA Apps

DCA: Device Configuration Apps. Met dit nieuwe concept kunnen product-plugins worden ingebouwd (als extra producttabblad) en zweven dan niet meer in de ETS gebruikersinterface.

De voordelen zijn:

 • Eenvoudige installatie
 • Eenvoudige update: het DCA updatesysteem is hetzelfde als voor ETS (online)
 • Uniformiteit: de DCA ontwerpstijl is dezelfde als voor ETS (W8)

Nieuwe ETS App SDK voor Monitor Apps 

Met de ETS Monitor Apps is het mogelijk om telegrammen te decoderen volgens uw specifieke behoeften.

ETS App SDK voor Monitor Apps in ETS5zoom

DPT Decoder 

De ETS Groepsmonitor ondersteunt het decoderen van Datapunttypes; bijv. dag van de week - zie screenshot - kan worden bekeken (d.w.z. telegram via de bus ontvangen) of ingesteld (d.w.z. telegram om via de bus te sturen) als leesbare tekst.

DPT decoder in groepsmonitorzoom

Falcon 3.0

 • Volledig nieuw ontwerp op basis van de nieuwste Microsoft .NET Framework SDK
 • Ondersteuning voor RS232 stopgezet, alternatief: KNX/USB-interfaces
 • Ondersteuning voor EibLib/IP stopgezet, alternatief: KNX/IP-interfaces
 • Nieuw: de monitor-interface (alleen beschikbaar voor KNX leden!

KNX Systeem

RF S‑Mode Support

ETS5 ondersteunt ook RF-apparaten, in aanvulling op de reeds ondersteunde TP-, PL- en IP-apparaten. Dat wil zeggen, het is mogelijk om Groepsadressen toe te wijzen aan Groepsobjecten tussen RF-apparaten, maar ook tussen bijvoorbeeld TP- en RF-apparaten. Voor deze laatste zijn er uiteraard nieuwe types Lijnkoppelaars geïntroduceerd: TP/RF en IP/RF om RF-apparaten te koppelen met respectievelijk TP-apparaten en IP-apparaten. Houdt u er rekening mee dat er per RF-lijn een specifiek Domeinadres gebruikt moet worden.

RF-Lijn in ETS5zoom

Ondersteuning Lange frames

 • Voordeel: verbeterde downloadprestaties
 • ETS5 gebruikt een algoritme om de optimale framelengte te berekenen
 • De optimale framelengtewaarden worden opgeslagen als onderdeel van de ETS projectinstellingen (per apparaat en voor elke koppelaar).
 • Om redenen die te maken hebben met oudere versies is het mogelijk de optimalisatie van de framelengte uit te schakelen.
ETS5 download time based on Long Frameszoom

Koppelingsmodel 2.0 

ETS5 ondersteunt het zogenaamde ‘Koppelingsmodel 2’, de basis voor de pas geïntroduceerde TP/RF-lijnkoppelaar. Dit nieuwe koppelingsmodel zal ook de basis vormen voor mogelijke verdere systeemuitbreidingen in de toekomst.

Diversen

 • Diagnosefuncties IP-routering (bijvoorbeeld detectie van KNXnet/IP-apparaten)
 • Online updateconcept voor KNX interfaces
 • Extra monitorkolommen: IA, Naam, Beschrijving
 • Vermelding van stroomverbruik (mA) per TP-lijn
 • Meer toetsenbordsnelkoppelingen
 • Export en import van Groepsadressen, waaronder ‘Beschrijvingen’
 • Importeren is mogelijk terwijl de ‘database’ nog open is
 • DPT-toewijzing per Groepsadres (niet meer alleen per Groepsobject)
 • Dynamische Mappen: extra mogelijkheid om ook te filteren volgens eigenschappen Groepsobject (bijv. vlaggen)
 • Hoofdlijnen Domein (X.0) worden niet meer weergegeven à meeste gebruikers hadden die toch al verwijderd
 • ‘Kamers’ kunnen nu ‘Kasten’ hebben
 • Zoeken/Vervangen met ‘*’ en ‘?’ + vervangen alleen binnen een selectie Koppelen van Groepsadressen: ETS5 biedt alleen de ‘compatibele’ groepsobjecten (niet meer de hele lijst)