Zur Startseite

Kosten van de levenscyclus

"Duurzaamheid bevindt zich in drie gebieden: de samenleving, de zakenwereld en het milieu. De situatie is nu dat we ervoor moeten zorgen dat deze gebieden ook voor de volgende generatie leefbaar zijn. De belangrijkste kwestie is het welzijn van de mensen die in deze gebouwen leven. Wanneer iemand zich goed voelt en wanneer een gebouw gezellig is, dan zal die persoon zijn best doen het gebouw in goede staat te houden en zal het gebouw deel uit gaan maken van de duurzaamheid van de samenleving."

"De voorgevel is het belangrijkste onderdeel van het exterieur van een gebouw. Het scheidt de buitenkant van de binnenkant; dat wil zeggen, het verlies aan warmte via het exterieur vindt via de voorgevel plaats. Daar valt dus de grote vooruitgang te boeken. De façade moet natuurlijk ook het interieur beschermen tegen de zomerhitte- het heeft dus ook meerdere functies."

"We weten vandaag de dag dat de kosten van de levenscyclus van een gebouw na 15 tot 20 jaar net zo hoog zijn als de oorspronkelijke constructiekosten. Daarnaast zijn de kosten van de levenscyclus continu. Hier is dus het principe van provisie toepasbaar: we moeten gebouwen zo bouwen dat de kosten van de levenscyclus niet te hoog zijn voor de volgende generatie. Zo niet, dan moeten deze gebouwen worden afgeschreven. Deze kosten zijn mijns inziens dus van centraal belang wat betreft de bouwkosten. Als ik nu probeer de toekomstige kosten terug te dringen, dan leidt dat nu misschien tot een hogere investering, maar tot lagere onderhoudskosten in de toekomst. Wij willen laten zien dat een gebouw dat aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet op de lange termijn winstgevend zal zijn."