Zur Startseite

Belangrijkste voordelen

De KNX technologie is het resultaat van de bundeling van know-how en ervaring die de laatste 20 jaar werd opgedaan met de voorlopers van de KNX-technologie, d.w.z. de Europese Installatiebus (EIB), het European Home System (EHS) en BatiBUS.

1. Een internationale standaard, dus toekomstgericht

 • ISO/IEC keurde de KNX-technologie als internationale standaard ISO/IEC 14543-3 goed in 2006.
 • CENELEC keurde de KNX-technologie als Europese standaard EN 50090 goed in 2003.
 • CEN keurde de KNX-technologie als EN 13321-1 (een verwijzing naar de norm EN 50090) en EN1332-2 (het KNXnet/IP-protocol) goed in 2006.
 • SAC keurde de KNX-technologie als GB/T 20965 goed in 2013.
 • ANSI/ASHRAE keurde de KNX-technologie als US standaard ANSI/ASHRAE 135 goed in 2005.

Als gevolg hiervan is KNX de wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole.

2. KNX waarborgt interoperabiliteit en interworking van producten

Dankzij de KNX-keuring kunnen verschillende producten van verschillende fabrikanten gebruikt in verschillende toepassingen samen in één installatie gecombineerd worden en met elkaar informatie uitwisselen. Daardoor kunnen installaties zeer flexibel worden uitgebreid en aangepast. Het testen van producten vindt plaats in onafhankelijke laboratoria.

KNX is het enige domotica- en immoticasysteem met keuringsprogramma’s voor zowel producten, opleidingscentra (zowel publieke als privé-instellingen) als voor personen (elektriciens en gebouwontwerpers).

3. KNX staat voor hoge productkwaliteit

KNX Association eist een strenge kwaliteitscontrole tijdens alle stadia van het leven van een product. Daarom moeten alle producerende KNX-leden aan ISO 9001 voldoen voor ze een aanvraag voor KNX-productcertificatie kunnen indienen.

Naast de eis, dat producenten moeten voldoen aan ISO 9001, moeten producten beantwoorden aan de Europese en internationale HBES (Home & Building Electronic Systems) standaard. Bij twijfel heeft de KNX Association zelfs het recht om gecertificeerde producten te laten hertesten of kan het van de fabrikanten eisen, de testrapporten die de basis vormden voor hun conformiteitsverklaring voor te leggen.

4. De unieke fabrikanten-onafhankelijke Engineering Tool Software ETS®

Met behulp van het PC-programma ETS kunnen KNX-installaties met KNX-gecertificeerde producten ontworpen en geconfigureerd worden. Het softwarepakket is fabrikantonafhankelijk, d.w.z. de systeemintegrator kan producten van verschillende fabrikanten in één installatie combineren.

5. KNX kan voor alle domotica- en immoticatoepassingen gebruikt worden

KNX kan voor alle mogelijke functies en toepassingen in domotocia en immotica gebruikt worden, zoals licht- en rolluikensturing, beveiliging, verwarming, ventilatie, airco, monitoring, regeling van watertoevoer, energiebeheer, meteruitlezing, witgoed, audiosturing, enz.

KNX verhoogt het comfort en veiligheid en draagt een aanzienlijk deel bij tot energiebesparing en bescherming van het milieu (tot 50 % besparing bij lichttoepassingen en bij verwarming).

6. KNX kan in verschillende gebouwtypes gebruikt worden

KNX kan zowel in nieuwe als in bestaande gebouwen gebruikt worden. KNX-installaties kunnen zeer eenvoudig uitgebreid en aan nieuwe behoeften aangepast worden, zonder hoge financiële investeringen of tijdsinvestering (bijvoorbeeld wanneer nieuwe huurders een commercieel gebouw betrekken). 

KNX kan zowel in kleine eengezinswoningen als in grote gebouwen (kantoren, hotels, conferentieruimtes, ziekenhuizen, scholen, warenhuizen, luchthavens, enz.) ingezet worden.

7. KNX ondersteunt verschillende configuratiemodi

KNX biedt verschillende instapniveaus voor de realisatie van KNX-projecten: KNX E-Mode is gericht op installateurs zonder KNX-ervaring. Met KNX S-Mode kunnen ervaren installateurs en integratoren geavanceerde installaties realiseren. De verschillende modi zijn:

 • Eenvoudige installatie (E-Mode): De producten worden zonder het gebruik van PC geconfigureerd, maar met behulp van een centrale controller of via codeerwieltjes of drukknoppen. E-mode compatibele producten hebben normaal gezien een beperkte functionaliteit en zijn geschikt voor gebruik in middelgrote installaties.
 • Systeemconfiguratie (S-Mode): De installatie wordt ontworpen en geconfigureerd met behulp van een PC, waarop de ETS-software is geïnstalleerd. De productdata van de fabrikanten is opgeslagen in de ETS-databank. S-Mode is geschikt voor gecertificeerde ontwerpers en installateurs en op grote installaties.

8. KNX ondersteunt verschillende media

Elk medium kan in combinatie met één of meerdere configuratiemodi gebruikt worden, zodat iedere fabrikant de juiste combinatie voor zijn doelmarkt en beoogde toepassing kan kiezen.

 • Twisted pair (KNX TP): KNX wordt verzonden via een aparte kabel die hiërarchisch in lijnen en zones is opgedeeld.
 • Power Line (KNX PL): KNX wordt verzonden via het bestaande stroomnet.
 • Radio frequentie (KNX RF): KNX is transmitted via radio signals. Devices can be uni- or bidirectional.
 • KNX wordt verzonden met behulp van radiosignalen. Toestellen kunnen uni- of bi-directioneel zijn.
 • IP/Ethernet (KNXnet/IP): Dit wijdverbreide communicatiemedium kan volgens de KNXnet/IP specificaties gebruikt worden om KNX-telegrammen – verpakt in IP-telegrammen - te ‘tunnelen’ of te ‘routen’.

9. KNX kan aan andere systemen gekoppeld worden

Verschillende KNX-fabrikanten bieden gateways met andere netwerken aan, bijvoorbeeld met andere gebouwautomatiseringssystemen, met het telefonienetwerk, met multimedia, IP, enz. KNX kan in BACnet-objecten gespiegeld worden (zoals in de ISO 16484-5 norm beschreven) en kan met de DALI-technologie gekoppeld worden.

10. KNX is niet gebonden aan één hard- of softwaretechnologie

KNX kan worden gerealiseerd op elk microprocessorplatform naar keuze. KNX-fabrikanten kunnen KNX compatibele producten volledig zelf ontwikkelen of te rade gaan bij aanbieders van KNX-systeemcomponenten om zo de ontwikkelingstijd te reduceren. Leden van de KNX Association kunnen KNX gebruiken vrij van bijkomende royalty’s.