Zur Startseite

Standaardisatie

ISO
IEC
CENELEC
CEN
 
SAC
ANSI
ASHRAE
 

KNX is erkend als:

  • Internationale Standaard (ISO/IEC14543-3)
  • Europese Standaard (CENELEC EN50090 and CEN EN 13321-1 and 13321-2)
  • Chinese Standaard (GB/T 20965)
  • ANSI/ASHRAE Standaard (ANSI/ASHRAE 135)

Van een industrie tot een internationale standaard:

Samenvoeging van Batibus, EIB en EHS

In de vroege jaren 90 zijn met Batibus, EIB en EHS de voorgangers van KNX ontstaan. Op dat ogenblik kon niemand de toekomstige ontwikkeling voorzien. Deze drie heel belangrijke oplossingen voor woning- en gebouwautomatisering van Europese herkomst probeerden aanvankelijk hun markten afzonderlijk te ontwikkelen en hun eigen plaats in de Europese standaardisering te vinden. Batibus had vooral succes in Frankrijk, Spanje en Italië, EIB in Duitstalige en Noord-Europese landen. Fabrikanten van wit- en bruingoed gaven vooral de voorkeur aan de EHS-oplossing.

In 1997 besloten de drie consortiums te fuseren en gemeenschappelijk de markt voor intelligente woningen te ontwikkelen. Het doel hierbij was de ontwikkeling van een nieuwe industriële standaard die als internationale standaard werd erkend. De KNX-specificatie werd in het voorjaar van 2002 door de nieuw opgerichte KNX Association gepubliceerd. Deze is gebaseerd op de EIB-specificatie, aangevuld met nieuwe configuratiemechanismen en transmissiemedia die oorspronkelijk door Batibus en EHS werden ontwikkeld.

logo small
 

CENELEC

In december 2003 werden zowel het KNX-protocol als de twee transmissiemedia TP (Twisted Pair) en PL (Powerline) goedgekeurd door de Europese nationale commissies en werden door CENELEC Bureau Technique als Europese standaard EN 50090 bevestigd. Het KNX Radio Frequency communication medium (draadloze communicatie) werd in mei 2006 erkend.

en 50090
 

CEN

De KNX-specificaties worden steeds meer toegepast op het gebied van verwarming, airconditioning en ventilatie (HVAC). Daarom stelde de KNX Association zijn specificaties voor aan het CEN (European Committee for Standardization) om KNX eveneens als een Europese standaard in de gebouwautomatisering te erkennen. CEN accepteerde het voorstel en de KNX-specificaties werden zowel door CEN als EN 13321-1 en EN13321-2 gepubliceerd.

en 13321
 

ISO/IEC

Gezien de grote interesse buiten Europa voor KNX-compatibel producten en de beproefde KNX-technologie, zette de KNX Association de noodzakelijke stappen om KNX ook op internationaal niveau te laten erkennen. Eind 2004 stelden de landen die actief zijn in CENELEC voor om de Europese standaard EN 50090 door de ISO/IEC op internationaal niveau te laten standaardiseren. In november 2006 werd het KNX-protocol inclusief alle transmissiemedia (TP, PL, RF, IP) als ISOIEC 14543-3-x goedgekeurd voor de publicatie als internationale standaard. Daarmee is KNX wereldwijd de enige open standaard voor woning- en gebouwautomatisering.

iso 14543
 

SAC

De enorme interesse in China voor de producten en technologieën van KNX verplichtte KNX Association ertoe een Chinese vertaling te maken. Dat gebeurde door met behulp van het Chinese standaardprogramma SAC TC 124 de KNX-standaard in de Chinese taal in te voeren. Het resultaat was de standaard GB/T 20965 die in 2013 officieel werd bekrachtigd.

gbz 20965
 

ANSI/ASHRAE

Ook de koppeling van KNX op andere automatische systemen is internationaal gestandaardiseerd: zowel de US ANSI/ASHRAE standaard 135 als de ISO 16484-5 documenteren de configuratie tussen KNX en BACnet.