Zur Startseite

Implementatieaspecten bij KNX TP Busdeelnemers

Er zijn verscheidene technische termen die gemeengoed zijn op de markt, zoals ‘BCU’, ‘BIM’, ‘SIM’, ‘TPUART’, ‘chipset’ en ‘communication stack’. Deze termen geven de verschillende mogelijkheden weer om een KNX TP busdeelnemer te ontwikkelen.

BCU ‘Bus coupling units’

Dit zijn systeemapparaten met een KNX-koppelingscircuit, een microprocessor en ze worden geleverd met de behuizing. De ontwikkelaar hoeft alleen een toepassingsmodule, de hardware en de software te ontwikkelen.  

BIM ‘Bus Interface Modules’ 

Deze zijn op dezelfde manier opgebouwd als de binnenkant van een BCU met extra I/O poorten. BIM’s worden verkocht als modules, die rechtstreeks op het circuitbord gesoldeerd kunnen worden. Er zijn versies beschikbaar met een flashgeheugen van 8kbyte of 48kbyte voor de apparaat-software. De softwareontwikkeling wordt uitgevoerd in een ontwikkelomgeving, bestaande uit ‘Evaluationboard’, ‘On-Chip Debug Emulator’ en ‘C-Compiler’.    

SIM ‘Serial Interface Modules’

Deze bevatten het volledige communicatiesysteem met toepassingen. De apparaat-hardware en software zijn gekoppeld met het communicatieonderdeel via een seriële interface. SIM’s worden verkocht als modules die direct op het circuitbord worden gesoldeerd.  

BAOS ‘Bus Access and Object Server’

The BAOS is zowel een KNX-interface op telegram-niveau (KNX Link Layer) als op DataPoint-niveau (KNX Apllication Layer). Het telegramformaat is TF1.2 conform. Een geoptimaliseerd serieel protocol op DataPoint-niveau is beschikbaar.  

Chipset

Chipsets van BIM’s worden aangeboden om de mechanische beperkingen van BIM’s te omzeilen. Er is geen verschil tussen BIM’s en chipsets op het gebied van software.

TPUART 

De TPUART bevat enkel een koppeling met KNX. De communicatiesoftware wordt voorzien door een microcontroller. De TPUART werd enerzijds ontwikkeld om de microcontroller van de taken bit-codering en decodering te ontheffen, en anderzijds om de koppeling met KNX met andere microcontrollers mogelijk te maken.

Communication Stack 

Om een KNX-busdeelnemer met de TPUART te ontwikkelen, is een communication stack noodzakelijk. Deze koppeling is de meest doeltreffende, flexibele en goedkoopste manier om een KNX-busdeelnemer te ontwikkelen. Om te vermijden dat de ontwikkelaar zich volledig vertrouwd moet maken met de details van de KNX-communicatie, bieden verkopers van KNX-systemen de KNX Communication Stack aan. De koppeling met KNX wordt verzorgd door een externe KNX-koppelaar zoals TPUART, FZE1066. De KNX Communication Stack biedt extra interfaces om de eigenlijke toepassing te programmeren.

Wat is de beste oplossing? 

Bij kleine productiehoeveelheden worden de modules (BIM, SIM en BAOS) aanbevolen vanwege de lage ontwikkeling- en certificatiekosten. Indien de werkplek te klein wordt of de productiehoeveelheid toeneemt, raden we aan om de chipset te integreren in het bestaande elektronische circuit. De initiële kosten zijn liggen iets hoger in vergelijking met BIM.