Zur Startseite

Implementatieaspecten voor KNX RF-busdeelnemers

De ontwikkeling van KNX RF-busdeelnemers vergt geen speciale KNX-componenten. Om echter de ontwikkelingstijd en -kosten te beperken, kan het zinvol zijn om gebruik te maken van ready-made RF modules – zeker bij lage productievolumes. Een KNX RF-busdeelnemer bestaat in hoofdzaak uit de volgende elementen

Transceiver Chip 

Voor KNX RF is geen specifieke chip noodzakelijk. Tegenwoordig zijn er een aantal chips op de markt die gebruikt kunnen worden om een KNX RF-knooppunt te installeren. Voor uni-directionele apparaten bestaan er goedkope chips die enkel uitzenden.

RF circuit 

De transceiver vormt samen met een aantal passieve componenten het RF-circuit. Gebaseerd op het referentiedesign van de chipproducent, kan een circuit ontworpen en geoptimaliseerd worden naar de KNX RF-vereisten.

Microcontroller 

De kern van elk KNX-busdeelnemer is een microcontroller die zowel de communicatie als de eigenlijke taak van de busdeelnemer op zich neemt. Een van de belangrijkste vereisten voor RF is een laag energieverbruik. In de meeste van de hedendaagse controllers zou een interfacelogica moeten zitten om verbinding te maken met de transceiver.

Communication stack 

De KNX-standaard bepaalt een complex protocol, wat leidt tot een complexe implementatie en certificatie. De communication stack is de systeemsoftware van een KNX RF-busdeelnemer. Het beheert de transceiver en zorgt volledig voor de communicatie, inclusief de configuratieprocedure. De communication stack zorgt voor een interface (API) voor de ontwikkeling van toepassingen.