Zur Startseite

Implementatieaspecten bij KNX IP

De overdracht van KNX-telegrammen via ethernet is als KNXnet/IP (Internet Protocol) vastgelegd en maakt deel uit van de KNX Standaard. Tot nu toe bevatten de specificaties het gebruik van dit medium voor PC-interfaces en routers. IP-routers gedragen zich net zoals lijnkoppelaars, alleen gebruiken ze ethernet voor de hoofdlijn. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om gewone KNX-busdeelnemers rechtstreeks via IP met een KNX-netwerk te verbinden. Dit verklaart waarom ethernet resp. IP een volwaardig KNX-medium is. De ontwikkeling van KNX IP-busdeelnemers vereist geen specifieke KNX-componenten. Een KNX IP-busdeelnemer bestaat in hoofdzaak uit de volgende elementen:

Ethernet controller  

Ethernet controllers worden door verschillende halfgeleiderfabrikanten aangeboden. Ethernet controllers zijn meestal KNX IP-conform. Controllers met een 10 MBits bitrate zijn over het algemeen voldoende krachtig.   

Microcontroller 

De keuze voor een microcontroller hangt hoofdzakelijk af van de vereiste rekencapaciteit. KNXnet/IP kan in principe op basis van een 8-bit controller geïmplementeerd worden. Afhankelijk van de toepassing kunnen ook krachtigere controllers vereist zijn. Veel controllers hebben standaard een ingebouwde interface voor ethernet, zodanig dat u alleen nog de physical layer moet voorzien.   

Communication stack 

De systeemsoftware van een KNX IP-busdeelnemer bestaat uit twee protocol-stacks. Communicatie via ethernet vergt een op UDP (User Datagram Protocol) gebaseerde stack omdat KNXnet/IP op draadloze communicatie gebaseerd is. Unicast en multicast telegrammen worden beide via UDP overdragen. De KNX Stack is bovenop de IP/UDP Stack geplaatst. Dit is de algemene KNX Kernel, die voor elk busdeelnemertype geïmplementeerd moet worden. De KNX Stack maakt gebruik van de IP/UDP Stack als interface voor het systeem. De vertaling van de KNX-telegrammen naar UDP-telegrammen gebeurt via KNXnet/IP. De KNX-applicatie maakt gebruik van de KNX-stack API (Application Programming Interface), om te communiceren met het volledige systeem.

Wat is de beste oplossing? 

De keuze voor de meest geschikte hardware hangt vooral af van het type van de toepassing. Hardware specifiek voor KNX IP-busdeelnemers is al op de markt beschikbaar. Stacks op zich worden ook aangeboden. Hoewel, voor complexe busdeelnemers kan het beter zijn om krachtigere besturingssystemen zoals Linux te gebruiken omdat deze reeds voorzien zijn van een IP Stack met UDP. In zulke gevallen moet enkel nog de KNX Stack samen met het overeenstemmende toepassingsprogramma voorzien worden.