Zur Startseite

Interworking

Inleiding

Interworking is het belangrijkste pluspunt van de KNX-technologie  en wordt als volgt gedefinieerd:

‘De situatie waarbij producten boodschappen versturen en ontvangen, zonder dat er bijkomende apparatuur nodig is om signalen correct te begrijpen en correct op deze te reageren.’

Om een woning- en gebouwautomatiseringssysteem optimaal te kunnen benutten, is het absoluut noodzakelijk dat producten van verschillende fabrikanten (multi-vendor interworking) en producten voor verschillende toepassingsgebieden (cross-discipline interworking) kunnen samenwerken.

KNX Interworking: Hoe?

Werkelijk alles kan met KNX-gecertificeerde producten gerealiseerd worden, dankzij de strenge KNX Interworking-regels:

  • Eerst en vooral, producten voorzien van het KNX-logo, zijn verplicht om de KNX taal ‘te spreken en te begrijpen’, i.e. in de mogelijkheid te verkeren om de analoge signalen op het medium waarmee deze verzonden zijn, correct te interpreteren, als ook alle bits en bytes van de KNX-systeemspecificaties te ‘kennen’.
  • Ten tweede, alle KNX-gecertificeerde producten kunnen ofwel met de fabrikantonafhankelijk engineering tool (ETS™) geconfigureerd worden of de gebruikte netwerkhulpmiddelen kunnen tenminste met dit engineering tool uitgelezen worden.
  • En laatst maar niet in het minst, bij het realiseren van specifieke functies, bv. het versturen van temperatuurgegevens in een operationele installatie, moet rekening gehouden worden met het feit dat gegevens coderen alleen volgens de KNX Interworking-specificaties mag. KNX heeft voor een volledig pakket aan functies (schakelen, dimmen, rolluiken, gehele en decimale waarden, percentage, datum/tijd, HVAC, scenario's, etc.) een complete set 'Data Types' gestandaardiseerd.

 

Voordelen van KNX Interworking

De hierboven vermelde aanpak heeft in grote mate bijgedragen aan het huidige succes van KNX. Zonder deze strenge KNX Interworking-regels was dit niet mogelijk geweest:

devices small
  • voor de eigenaren van de gebouwen: het niet gebonden zijn aan één fabrikant bij de keuze van producten
  • voor de installateurs: het feit dat slechts één tool nodig is - ETS - voor de volledige planning en configuratie van de installaties
  • een wereldwijd universeel lespakket waarmee reeds duizenden KNX-installateurs werden opgeleid
  • de mogelijkheid voor fabrikanten om niche-producten te ontwikkelen, die zij anders nooit op de markt zouden hebben kunnen brengen binnen hun eigen productaanbod
  • het ontstaan en het verder uitbouwen van de OEM-markt tussen de KNX-fabrikanten
  • de vereenvoudigde ontwikkeling van gateways tussen KNX en andere systemen (zoals DALI en BACnet)