Zur Startseite

Certificering van producten

Om het KNX-handelsmerk als teken voor kwaliteit en interoperabiliteit van producten voor woning- en gebouwsysteemtechniek - die op de KNX standaard gebaseerd zijn - te vestigen, biedt KNX Association de certificatieregeling voor producten aan.

Vereisten

Als u, als lid van KNX Association een ontwikkeld KNX-product met het handelsmerk KNX wilt etiketteren dan moet het product aan de volgende eisen voldoen:

  • kwaliteitssysteem volgens ISO 9001
  • Europese standaard EN 50090-2-2 (dergelijke aspecten behandelen zaken zoals EMC, elektrische veiligheid, milieuvoorwaarden van busproducten) en een aangewezen productnorm. De naleving kan aan KNX Association worden getoond door de voorlegging van een CE-verklaring.
  • Volume 3 en Volume 6 van de KNX-specificaties, de eerste zijn de KNX-protocoleigenschappen, de laatstgenoemde zijn de toegestane profielen van KNX gebaseerd op de toolbox zoals eerder vermeld.
  • KNX interactievereisten betreffende gestandaardiseerde gegevenstypes en (naar keuze) goedgekeurde functionele blokken.

Procedure

Voor registratie (ingang van de productgegevens in het centrale gegevensbestand van de ETS-softwaretool voor projectontwerp en –programmatie) en certificatie, moet de kandidaat contact opnemen met de KNX Association-certificatieafdeling.

Om een snelle marktingang toe te staan, kunnen de producten met het handelsmerk KNX na registratie worden gemerkt . Hierna heeft de kandidaat maximaal 6 maanden om het testen van zijn producten te voltooien.  

Voor het testen van software heeft de kandidaat de keus uit een aantal KNX-geaccrediteerde testlaboratoria, die worden gemachtigd om als derde partij het KNX-systeem en de interactie te testen. Om de hardware te testen, heeft de kandidaat of diverse testende faciliteiten in zijn omgeving of selecteert hij een testlaboratorium naar keus.

Tijdens het testen van de software, wordt nadruk gelegd op het testen van niet-gecertificeerde delen. Een product dat bijvoorbeeld op een reeds geteste KNX-eenheid van de bustoegang is gebaseerd (waarvan de naleving aan de systeemspecificaties reeds is bewezen) hoeft alleen de interactietests te ondergaan.  

Een uniform testhulpmiddel zorgt ervoor dat de fabrikant een groot deel van het softwaretesttraject ter plaatse kan voorbereiden en deze voorbereiding als input kan leveren voor het testen door de derde partij.  

Zodra onze certificatieafdeling alle testrapporten betreffende systeem en interactie samen met de CE- verklaring voor de hardware heeft ontvangen, wordt een certificaat verstrekt wat het gebruik van het handelsmerk op het geteste product toelaat.

Certificering van producten

Kosten

Concept Kosten
Registratie van hardware (ontwikkeld door de kandidaat) € 600
Registratie van software (ontwikkeld door de kandidaat) € 180
Registratie afgeleide hardware € 180
Registratie afgeleide software € 60
De jaarlijkse prijs van het producttoezicht voor erkende hardware en softwarecombinatie (ontwikkeld door de kandidaat) € 75