Missie en Doelstellingen

Onze missie is

Het ontwikkelen en promoten van de KNX-standaard, opdat deze erkend wordt als:

De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

voor de automatisering van toepassingen in industriële, commerciële en private gebouwen wereldwijd.

Om ervoor te zorgen dat de markt KNX Association, de leden en hun producten erkent als de drijvende kracht om wereldwijd de markt van intelligente huizen en gebouwen te openen, en om het aandeel van intelligente infrastructuur te verbeteren. KNX Association met de standaard KNX is een bron van zakelijke mogelijkheden. 

Onze doelstellingen zijn

De doelstellingen van KNX Association zijn gericht op de ontwikkeling en promotie van een internationale communicatiestandaard voor elektronische systemen van woningen en gebouwen door het:

 • ontwikkelen van één enkele stabiele en betaalbare systeemtechnologie met als doel het verbeteren van de totale marktacceptatie en het uitbreiden van de huidige markt, vooral in commerciële gebouwen en in de residentiële markt
 • het inkapselen van huidige elektronische woning- en gebouwsystemen in een gemeenschappelijke norm die dient als platform voor de toekomstige ontwikkeling
 • definiëren en verbeteren van de KNX Specificaties met betrekking tot:
  • protocol
  • verschillende media
  • configuratiemodi
  • applicatiespecificaties

Ten aanzien van de samenhang in de communicatie-interactie tussen apparaten en interoperabiliteit tussen applicaties:

 • vereisten voor het standaardisatiesysteem, inclusief testmethodes
 • het beheer van de systeem-gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, oprichting handelsmerken en afgifte handelsmerklicenties
 • opzetten van een adequaat systeem van certificering om certificering van ‘producten’ (hardware, software, componenten) en diensten mogelijk te maken teneinde compatibiliteit van het systeem, interactie en interoperabiliteit te waarborgen
 • de invoering van deze norm in de betreffende internationale HBES normalisatie-instellingen en het actief bevorderen van het worden van DE NORM
 • beheer van (ontwikkeling, verkoop, ondersteuning) een gemeenschappelijke Engineering Tool Software (ETS) en andere KNX-gerelateerde tools
 • promoten van gecertificeerde KNX-opleidingen voor professionals zoals aannemers, designers en installateurs
 • definiëren van de langetermijnstrategie
 • KNX marcom-activiteiten gerelateerd aan de KNX-standaard (huisstijl, marktonderzoek, beurzen, conferenties, journal, website, brochures, ...)
 • verzekeren van samenwerking met de wetenschappelijke wereld
 • organisatie van werkgroepen
 • technische ondersteuning voor ontwikkeling in verband met de KNX-standaard
 • verwerven van nieuwe partners in de industrie, opleiding en wetenschap
 • oprichten van national groups en userclubs en professionals