Zur Startseite

KNX is groen

Minder energieverbruik door woning- en gebouwcontrolesystemen

Studies door KNX Association tonen aan hoe gekoppelde woning- en gebouwcontrole met KNX tot 50 % energie kan besparen.  

Door klimaatverandering en uitputting van natuurlijke grondstoffen is efficiënt energieverbruik een belangrijke sociale kwestie geworden. Omdat gebouwen 40 % van de totale energieconsumptie voor hun rekening nemen, bieden zij bij uitstek mogelijkheden om spaarzamer met energie om te gaan. KNX voldoet aan de eisen voor de hoogste Energy Performance Class voor de automatisering van gebouwen zoals vastgesteld in de Europese Norm 15232. Dit betekent dat KNX bij uitstek geschikt is om tegemoet te komen aan de aangescherpte energievereisten van gebouwen. KNX biedt energiebesparingen tot wel 50 %.

Door een intelligente aansturing van een gebouwsysteem dalen energieverbruik en de daarmee samenhangende kosten drastisch, zo stelt het Instituut voor Gebouw- en Energiesystemen van de Hogeschool Biberach na een uitvoerig onderzoek van moderne elektro-installaties, waaronder KNX.

Conclusie: 

‘Bus- en communicatiesystemen zijn bij moderne gebouwsysteemtechniek onontbeerlijk om verder te besparen op het energieverbruik. De conventionele elektro-installaties hebben hun grenzen al bereikt.’

De Hogeschool Bremen toonde in een ander onderzoek aan welke energiebesparingen er haalbaar zijn. Dat gebeurde in het Centrum voor Informatie en Mediatechnologie dat is voorzien van KNX-besturing en verwarmings- en verlichtingsregeling. Conventionele en moderne automatiseringssystemen werden met elkaar vergeleken in twee identieke klaslokalen. De onderzoekers stelden vast dat het energieverbruik in het door KNX geautomatiseerde lokaal met de helft daalde. De Hogeschool Bremen berekende bovendien dat de hogere investeringskosten al binnen een jaar kunnen worden terugverdiend.

Energiebesparing
Intelligent klaslokaal
 

Na een meting over 4 jaar werd er vastgesteld dat er door het gebruik van KNX het energieverbruik met 50 % was gedaald. Het is dus duidelijk dat de implementatie van gebouwautomatisering snel kan worden terugverdiend. De Hogeschool van Bremen berekende dat, met een energiebesparing van 230,000 kWh van enkel de verlichting, de investering zichzelf al terugbetaalt als men KNX gebruikt. Het zijn dus uiteindelijk niet alleen de investeerders en gebruikers die hier baat bij hebben, maar ook het klimaat.

Intelligent verbruik

Samenvattend zijn dankzij de toepassing van KNX de volgende besparingen mogelijk:

  • tot 40 % met de KNX-schaduwbesturing
  • tot 50 % met de KNX-enkele-ruimteregeling
  • tot 60 % met de KNX-verlichtingsbesturing
  • tot 60 % met de KNX-ventilatiebesturing

Meer informatie

Brochures