Zur Startseite

Over KNX lidmaatschap

U kunt zich kandidaat stellen voor KNX-lidmaatschap als uw bedrijf een producent, een dienstverlener of een geïnteresseerde partij is, en interesse heeft:

 • om de KNX-technologie te gebruiken bij het ontwikkelen van uw producten
 • in de door KNX-gecertificeerde producten
 • om toegang te hebben tot de supportvoorzieningen voor de technische ontwikkeling
 • om de KNX-technologie verder vooruit te helpen, met de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de technische werkgroepen van KNX
 • om te profiteren van of actief deel te nemen aan de gemeenschappelijke communicatie omtrent KNX, ontwikkeld door de KNX Marketing Groups

Soorten Lidmaatschap

Instanties die voldoen aan de relevante richtlijnen, die te vinden zijn in de Artikelen van en de Interne regels van KNX Association, kunnen lid worden van de associatie. In dit ledenbestand bestaan de volgende categorieën

Eigenschappen Aandeelhouder Gelicentieerde – op royalty gebaseerde licentiekosten Geïnteresseerde partij

Aandelen

Ja Nee Nee

Toegang tot KNX Specifications & Tools

Ja Ja Ja

Toegang tot KNX Certificering (KNX-logo op het product)

Ja Ja No

Vrij gebruik van de gemeenschappelijke KNX-patenten op KNX-technologie

Ja Ja Nee

Deelnemen aan het beslissingsproces (Algemene vergadering & Werkgroepen

Ja Nee (alleen als gast) Nee (alleen als gast)

Toegang tot alle informatie en diensten aangeboden door KNX Association

Ja Ja Ja

Verbintenissen

 • Een gedragswijze verenigbaar met de missie en de doelstellingen van KNX Association, zoals vastgesteld in de Artikelen van de associatie.
 • Voldoen aan de gelijkvormigheid- en certificatieregelingen van KNX Association, zoals vastgesteld in de gelijkvormigheid- en certificatiesecties van de KNX-specifications (niet van toepassing op geïnteresseerde partijen).
 • Tijdig en volledig betalen van de contributie, op jaarbasis of royaltybasis.
 • In het geval van schulden, opgelopen door KNX Association, hebben aandeelhouders een beperkte aansprakelijkheid, begrensd door het aantal verworven aandelen en de verschuldigde lidgelden. Hetzelfde is van toepassing op de licentiehouders, waarbij hun aansprakelijkheid begrensd is op de jaarlijkse licentiebijdragen, en op geïnteresseerde partijen, waarbij hun aansprakelijkheid begrensd is op de jaarlijkse lidgelden.
 • Leden, voor zover zij reeds een IPR Licentieovereenkomst en een Handelsmerk Licentieovereenkomst met de associatie zijn aangegaan, moeten voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomsten.

Diensten

De Raad van Bestuur kan de lijst van activiteiten aanpassen die inbegrepen zijn in het lidmaatschapsgeld – deze zijn onderhevig aan ratificering van de Raad van Bestuur.

A: Association-activiteiten:

 • promotie van de busstandaard
 • onderhoud en ontwikkeling van de busstandaard
 • het handboek
 • ondersteuning voor leden voor de interpretatie van de standaard
 • standaardisatie activiteiten
 • IPR-beheer
 • administratie

B: Tools-activiteiten:

 • ontwikkeling van KNX-tools
 • verkoop en ondersteuning KNX-tools

C: Activiteiten door derden:

 • conformiteitstesten voor producten

Fabrikant ID

Elk lid met uitzondering van de categorie ‘geïnteresseerde partijen’kan na aanvraag een ‘Fabrikant ID’ krijgen dat gebruikt zal worden om zijn producten te identificeren.

Om te vermijden dat Fabrikant ID’s onnodig worden toegekend (vb. in het geval van een lid dat nog niet actief is op de markt), kan een lid alleen zijn Fabrikant ID aanvragen, vlak voor het moment dat deze van plan is om zijn product feitelijk op de markt te lanceren.