Zur Startseite

KNX voor architecten

Waarom KNX?

Voor een toekomstbestendige investering in vastgoed - een flexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw dat veel comfort biedt - is woning- of gebouwautomatisering onmisbaar. Alleen met voldoende inzicht in en kennis van de gebruiksmogelijkheden kunt u een systeem voor woning- en gebouwautomatisering selecteren. Echter, de uiteindelijke wensen van een eindgebruiker zijn aan het begin van een bouwtraject vaak nog onbekend. Het is daarom essentieel om randvoorwaarden te scheppen die een toekomstvaste investering garanderen: een installatie die voldoet aan geldende normen én een vrije keuze biedt uit zo veel mogelijk verschillende leveranciers. 

KNX is de enige wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering. KNX is een communicatieprotocol dat de installatiewereld gebruikt om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen. De basis van KNX is enorm groot. De componenten en systemen van wereldwijd meer dan 350 fabrikanten zijn compatibel met KNX en kunnen dus onderling worden gekoppeld. KNX voldoet aan onafhankelijk opgestelde eisen die de Europese (EN50090) en de internationale (ISO/IEC 14543) normcommissies voor woning- en gebouwautomatisering hebben vastgesteld.

Vrije keuzes

In de huidige markt heeft een opdrachtgever voor woning- en gebouwautomatisering een enorme keuze uit producten, systemen en concepten. Een groot deel van dit assortiment bestaat uit vele duizenden KNX-gecertificeerde producten van meer dan 350 aangesloten fabrikanten. Zodra een installatie op KNX is gebaseerd, dan zijn toekomstige uitbreidingen vrijwel onbeperkt. Dat is de kracht van KNX; het is een open systeem.  

De internationale KNX Associatie wordt gevormd door alle aangesloten fabrikanten die gezamenlijk eigenaar zijn van de KNX-technologie. Elke fabrikant die installatiecomponenten produceert, laat de werking ervan controleren door de KNX Associatie die de producten vervolgens certificeert. Hierdoor heeft de opdrachtgever voor producten met KNX-technologie een garantie voor volledige interoperabiliteit. Dit zorgt ervoor dat het creëren van integrale systemen veel eenvoudiger wordt.

KNX in bestekken

Vrijwel elk bouwtraject begint met een bestek, vaak gebaseerd op de STABU-systematiek, geschreven door adviseurs of architecten. Tot voor kort was het zeer lastig om in die systematiek een goed systeem voor gebouwautomatisering en/of KNX-componenten terug te vinden en een plek te geven. Dat is verbeterd. KNX-componenten staan nu in de STABU-systematiek in hoofdstuk 78, gebouwbeheersystemen, onder de noemer bussystemen.  

Vanuit die nieuwe STABU-systematiek kunt u nu verder klikken naar bijvoorbeeld KNX-schakelactoren en -systeemtoebehoren. Het voorschrijven van KNX kan nu dus vanuit één hoofdstuk. De verwachting is dat er snel een uitbreiding komt in KNX-producten en specificaties.