Zur Startseite

KNX voor adviseurs

Waarom KNX?

Voor een toekomstbestendige investering in vastgoed - een flexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw dat veel comfort biedt - is woning- of gebouwautomatisering onmisbaar. Inzicht in en kennis van de gebruiksmogelijkheden zijn essentieel om een systeem voor woning- en gebouwautomatisering te kunnen selecteren. Jammer genoeg zijn de uiteindelijke wensen van een eindgebruiker aan het begin van een bouwtraject vaak nog onbekend. Het is daarom essentieel om randvoorwaarden te scheppen die een toekomstvaste investering garanderen: een installatie die voldoet aan geldende normen én een vrije keuze biedt uit zo veel mogelijk verschillende leveranciers.  

KNX is de enige, wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering. KNX is een communicatieprotocol dat de installatiewereld gebruikt om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen. De basis van KNX is enorm groot. De componenten en systemen van wereldwijd meer dan 350 fabrikanten zijn compatibel met KNX en kunnen dus onderling worden gekoppeld. KNX voldoet aan onafhankelijk opgestelde eisen die de Europese (EN50090) en de internationale (ISO/IEC 14543) normcommissies voor woning- en gebouwautomatisering hebben vastgesteld.

Internationale Standaard

Met de keuze voor KNX kiest u voor een internationaal protocol voor woning- en gebouwautomatisering dat Europees en wereldwijd is gestandaardiseerd en gecertificeerd. Met dit open protocol kunt u, in tegenstelling tot gesloten protocollen, uw rol als onafhankelijk adviseur waarmaken. In bestekken en adviezen hoeft u dus geen fabrikantspecifieke omschrijvingen op te nemen, maar kunt u in uw onafhankelijke positie verwijzen naar de toepassing van een woning- of gebouwautomatisering op basis van internationale standaarden.   KNX is erkend als:

  • Internationale Standaard (ISO/IEC14543-3)
  • Europese Standaard (CENELEC EN50090 en CEN EN 13321-1 en 13321-2)
  • Chinese Standaard (GB/T 20965)
  • Amerikaanse ANSI/ASHRAE Standaard (ANSI/ASHRAE 135)

KNX in bestekken

Vrijwel elk bouwtraject begint met een bestek, vaak gebaseerd op de STABU-systematiek, geschreven door adviseurs of architecten. Tot voor kort was het zeer lastig om in die systematiek een goed systeem voor gebouwautomatisering en/of KNX-componenten terug te vinden en een plek te geven. Dat is verbeterd.  

De KNX-componenten staan in de STABU-systematiek nu allemaal in hoofdstuk 78, gebouwbeheersystemen, onder de noemer bussystemen. Van daaruit kunt u verder klikken naar bijvoorbeeld KNX-schakelactoren en -systeemtoebehoren. KNX is nu dus voor te schrijven vanuit één hoofdstuk. De verwachting is dat er snel een uitbreiding komt in KNX-producten en specificaties.